034-32467006
کرمان خیابان بهشتی نبش کوچه5

CCNA


CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE

دوره CCNA ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺳﻴﺴﻜﻮ ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺒﻜﻪ LAN ، WAN ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻮﭼﻚ (ﺯﻳﺮ ﻳﻜﺼﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ) ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ CCNA ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻮﻳﻴﭽﻴﻨﮓ ﻭ ﺭﻭﺗﻴﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺗﺮﻫﺎﻯ ﺳﻴﺴﻜﻮ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ. ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﻙ +NETWORK ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﺩﺭ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ گردد.
کاربر پس از اتمام دوره توانایی انجام موارد زیر دارد:

فرآیند کلی ارتباطات در شبکه ها را براساس مدل مرجع سیستمهای کامپیوتری (OSI) درک کنند و بیاموزند که استفاده از این مدل و مدلهای مبتنی برآن مانند TCP/IP چه بهبودهایی در درک بهتر عملکرد شبکه ها و همچنین سازگاری بین محصولات سازندگان مختلف ایجاد می کند.
با مدل کاربری TCP/IP و پروتکل های شبکه اصلی این مدل آشنا شوند و درک کنند هرکدام از لایه های این مدل چه نقشی در فرآیند ارتباطات دارند.
با انواع اتصالات و کابلهای شبکه جهت اتصال دستگاه های مختلف شبکه آشنا شوند.
با دستگاه های اصلی شبکه ها و ویژگی هایشان آشنا شوند و نقش هر کدام از آنها در فرآیند ارتباطات درک کنند.
با پروتکل اصلی ارتباطات درشبکه های با گستردگی جغرافیای محلی (اترنت) ETHERNET آشنا شوند و مشکلات ناشی از افزایش ترافیک درشبکه های کامپیوتری را تشریح کنند و چگونگی حل این مشکلات را با استفاده از تکنولوژی سوییچینگ توضیح دهند.
با محیط خط فرمان دستگاههای شرکت سیسکو شامل سوییچ و روتر آشنا شوند و شیوه اعمال تنظیمات عمومی و نحوه کاربری ازاین محیط را فرا بگیرند.
با مفهوم شبکه های مجازی محلی (VLAN) و انواع موضوعات مرتبط آشنا شوند و شیوه انجام تنظیمات درباره این مفاهیم را در محیط CLI فرا بگیرند.
با مفهوم LOOP درشبکه های سوییچینگ آشنا شوند و شرایط و دلایل به وجود آمدن آنرا درک کنند و فرا بگیرند چگونه پروتکل STP قادر به حل این مشکل در شبکه ها است.
با جدول مسیریابی و مفاهیم اولیه مسیریابی آشنا شوند وتفاوتهای آنرا با ارتباطات درشبکه های سوییچینگ توضیح دهند.
نحوه تکمیل جدول مسیریابی روترها و شیوه انجام این تنظیمات در محیط CLI رابه روش استاتیک فرا بگیرند.
ضرورت استفاده از پروتکلهای مسیریابی ROUTING PROTOCOL و تفاوتهای آنها را بیاموزند.
با مفهوم لیستهای کنترل دسترسی (ACCESS-LIST) و مفاهیم مربوطه و شیوه انجام تنظیمات و اعمال آنها آشنا شود.
با مفهوم و ضرورت ترجمه آدرسهای شبکه NAT آشنا شوند و نحوه اعمال ونگهداری نتنظیمات را روی روترها ی شبکه بیاموزند.


جستجو

آمار بازدید

  • 15
  • 12
  • 1,954
  • 7,239
  • 90,424
  • 703,556

استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع و برای استفاده از منابع غیر تجاری بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ایلیا می باشد