034-32467006
کرمان خیابان بهشتی نبش کوچه5

SPSS

SPSS مخفف STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCE نام یک خانواده نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود.SPSS از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و… به کار می‌رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

آماری که نرم‌افزار پایه شامل می‌شود:
آمار توصیفی: جدول‌بندی شطرنجی، بسامدها، توصیفات، کاوش، آمار توصیفی نسبی
آمار دومتغیری: میانه‌ها، آزمون تی، تحلیل پراکنش، همبستگی، آزمون‌های غیرپارامتری
پیش‌بینی برآمدهای عددی: برگشت خطی
پیش‌بینی برای تشخیص گروه‌ها: تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای، جداکننده
سر فصل آموزشی این دوره که توسط تیم آموزشی مؤسسه ایلیا طراحی و گرد آوری شده، شامل:
– مفاهیم مقدماتی آمار و معرفی انواع متغیرها، مقیاس ها و تعریف جامعه و نمونه
– معرفی نرم افزار spss و آشنایی با محیط spss
– معرفی منوها و پنجره های spss
– چگونگی وارد کردن داده های مختلف در spss
– آمار توصیفی
– شاخص های مرکزی و پراکندگی، جداول و نمودارهای فراوانی
– جدول توافقی
– رسم نمودارها
– آمار استباطی
– آزمون فرض های میانگین
– آنالیز واریانس
– تحلیل همبستگی
– آزمون های ناپارامتری
(معرفی نرم فزار AMOS و انجام مدل تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری)جستجو

آمار بازدید

  • 8
  • 2
  • 1,819
  • 7,255
  • 116,407
  • 666,417

استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع و برای استفاده از منابع غیر تجاری بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ایلیا می باشد