034-32467006
کرمان خیابان بهشتی نبش کوچه5

متره برآورد و تنظیم صورت وضعیت

  

علم متره و برآورد

_ علم متره و برآورد يكي از اساسي ترين اركان ساخت وساز،يابه گفتة ديگرقلب هرپروژه است. متره علم سنجش و اندازه گیری است. این علم همه جوانب کارها را در بر می گیرد. انسان در زندگی خود قبل از اقدام به هر کاری آن را می سنجد، به عبارتی آن را متره می کند. متره واژه ای است فرانسوی که به معنی متر کردن و یا اندازه گرفتن می باشد و در زبان فارسی این واژه بیشتر در علم مهندسی کاربرد دارد.

_ برآورد کنندگان مقادیر را مترور می گویند. مترور برای انجام دادن هر فعالیتی پارامترهای زمان، هزینه، مقدار و مکان آن را مورد سنجش و اندازه گیری قرار می دهد و آن را برای کمترین زمان، کمترین هزینه و بیشترین بهره وری برآورد می نماید. مترور در پروژه های عمرانی باید با فهارست بهای سازمان مدیریت برنامه ریزی، بخش نامه ها، دستور العمل ها، تبصره ها، بند ها و شرایط عمومی و خصوصی پیمان آشنایی کامل داشته باشد. او باید در کار خود جدیت و خلاقیت نشان دهد، اصول اخلاق حرفه ای را محترم شمارد و در عمل به رعایت آن تعهد باشد،صداقت حرفه ای او حکم میکند که آنچه را به عنوان سند ارائه می دهد با واقعیت منطبق باشد و در این راه با دقت و ریز نگری هیچ نکته ای را پوشیده نگذارد.يكي ازمهمترين مسائلي که كارگاه عمراني اندازه گيري مصالح مورد نياز براي احداث ويا محاسبه مصالح بكار رفته شده مي باشدلذا كم توجهي به امرمتره وبرآورد،ساختاراجرايي طرح هاي عمراني راتهديدميكندوشريانهاي حياتي آنرابه خطرمي اندازد.

_ كمبود نيروي انساني متخصص دراين بخش تضييع حقوق پيمانكاران و مشاوران رابه دنبال دارد. بي نظمي اقتصادي دراجراي پروژه ها به طولاني شدن زمان ساخت آنها مي انجامد و صدمات جدي و جبران ناپذير بر امكانات ودارايي هاي ملي تحميل ميكند. بايد با بينش علمي به متره و برآورد نگريست و اين دانش رابه عنوان رشته اي مستقل به شمارآورد.

_ در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده متره و برآورد گفته میشود. این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً در جدول هایی خاص انجام می گیرند که به آنها صورت وضعیت گفته می شود. متره و برآورد یکی از زیرمجموعه های مدیریت پروژه است.

بنابراین در متره برآورد دو هدف اساسی دنبال می شود:
۱-مقدارمصالح موردنيازبه طورتقريبي(براساس نقشه هاي اجرايي)درطول پروژه چقدر بوده،تا درحين اجراي پروژه با توجه به برنامه زمان بندي نسبت به تهيه آنها يا سفارش مصالح اقدام نمود.
۲-هزينه هاي مالي پروژه(براساس فهرست بهاي ابنيه)درصورت اجراشدن چقدرخواهدبود؟

 

 

 

آمار بازدید

  • 48
  • 111
  • 200,673

استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع و برای استفاده از منابع غیر تجاری بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ایلیا می باشد